joseflowdin.com
Sex bibliska steg för Guds vägledning i livet (Psalm 25)
Predikan av Josef Löwdin 23/6-2019, Göteborg lyssna på ljudfil… Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender …