joseflowdin.com
Hoppet i genom svårigheter och prövningar i livet. (1 Petrus 1:1-12)
Predikan av Josef Löwdin 26/5-2019, Göteborg Länk till ljudfilen ”1.Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien,”…