joseflowdin.com
Den ny evangeliska rörelsen och den sista tidens stora avfall.
Den evangeliska rörelsen har radikalt förändrats under 1900-talet. Under 1940 talet hade modernismen infiltrerat kyrkorna. Attacker emot Guds ord kom frekvent genom att man ville förena vetenskapen…