joseflowdin.com
Utan Jesus kan vi inget göra.
”Utan mig kan ni ingenting göra.” – Joh 15:5 Vi är fullt beroende av Jesus när vi skall leva det kristna livet. Vi kan inte bära frukt utan Honom. Vi kan inte förändra våra egna liv uta…