joseflowdin.com
Meningen med livet
Evangelisk predikan av Josef Löwdin 7/4-2019, Göteborg Länk till predikan … Det är många i vår tid som ställer sig frågan vad är egentligen syftet och meningen med detta livet? Varför finns …