joseflowdin.com
Hur blir man fri i från synden?
”Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” – Matt 1:21 Synd kan plåga en del människor en del, och en del kämpar …