joseflowdin.com
Jesu uppståndelses verksamma kraft.
” Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. ” – 1 John 3:9 När vi blir frälsta genom Jesu blod och hans e…