joseflowdin.com
Det åttonde budordet – Olika typer av tjuvar och stöld (2 Mos 20:15)
Predikan av Josef Löwdin 10/3-2019 , Göteborg. Länk till predikan… ”Du ska inte stjäla ” – 2 Mos 20:15 Det åttonde budordet lär oss att vi inte skall stjäla. Ordet stjäla innebär att m…