joseflowdin.com
Hillsong och deras världslighet
I galaterbrevet 5:21 läser vi att en av köttets gärningar är ”vilda fester”. Detta ordet för vilda fester som används här, handlar inte alltid om att dricka alkohol även om det kan vara involverat …