joseflowdin.com
Vi skapar våra egna problem här i livet.
”och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? ” (Jos 7:7); ”Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där…