joseflowdin.com
Bibeltrogen predikan kan förändra ett helt samhälle.
En artikel av Josef Löwdin 5/2-2019 ”Dessa undervisade i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De reste omkring till alla Juda städer och undervisade folket. 10 Fruktan för Herren kom över alla kun…