joseflowdin.com
Det femte budordet – Hedra högre auktoriteter
Predikan av Josef Löwdin 27/1- 2019 , Göteborg Länk till predikan ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig. ” – 2 Mos 20:12 ”Ni barn, lyd era f…