joseflowdin.com
Vi kan lita på det profetiska ordet.
”Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig. . 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. ” (…