joseflowdin.com
Herren tronar på vår lovsång
”Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. ” – Ps 22:4 Hur vi lovsjunger och tillber Herren är inget oviktigt ämne. Läser vi vårt gamla testamente så finner vi ganska snabbt…