joseflowdin.com
Bilder av Jesus är avgudadyrkan (5 Mos 20:4-6)
Predikan av Josef Löwdin 9/12 -2018 , Västra Frölunda Länk till ljudfil ”Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som ko…