joseflowdin.com
”Du ska älska din nästa och hata din fiende”
”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende ” . Matt 5:43 Det finns två synsätt på hur man skall tolka bergspredikan. Det första synsättet är att Jesus kom med en ny la…