joseflowdin.com
Frälsning genom dopet
”Efter denna förebild frälser nu dopet också er. ” – 1 Petr 3:21 Martin Luther trodde på frälsning genom tron allena genom Kristus allena. Läser man dock hans stora katekes om barndopet så få…