joseflowdin.com
Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall resten tillfalla dig.
”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. ” – Matt 6:33 Jesus har precis talat om att man kan inte tjäna mammon och Gud samtidigt och att hedningarn…