joseflowdin.com
Social rättvisa i den tidiga kyrkan
”Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda.” (1 Petr 2:18) Under den apostoliska tiden förekom många sociala orättvisor. Du hade v…