joseflowdin.com
Uppmuntrande ord till lidande själar
”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” – Apg 14:22 Att vara en Jesu Kristi lärjunge är inget enkelt. Det är en smal väg, det är en väg där vi måste bära…