joseflowdin.com
Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20)
Predikan av Josef Löwdin 7/10-2018, Västra Frölunda Lagens giltighet för de kristna (Matt 5:17-20) Lagen har tre olika syften. Det första syftet med lagen är att föra människor till Kristus. Det är…