joseflowdin.com
En kallelse till separatism – (2 Kor 6:14-18)
Predikan av Josef Löwdin 16/9- 2018, Västra Frölunda ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? V…