joseflowdin.com
Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)
Predikan av Josef Löwdin 27/5-2018, Västra Frölunda Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5) Herren testar och prövar sitt folk. Detta inte för att han inte känner våra hjärtan, utan för…