joseflowdin.com
Hur skall vi be ? (Matt 6:9-13)
Undervisning av Josef Löwdin, Västra Frölunda 20/5-2018 ” Så ska ni be ” – Matt 6:9 Det är viktigare att lära en man hur man ber än att lära tio män hur man predikar. Jesus lärde aldrig sina …