joseflowdin.com
Vikten av personlig bön i de troendes liv
Undervisning av Josef Löwdin, Frölunda, Göteborg, 13/5-2018 ”be utan uppehåll” – 1 Thess 5:17 Bön är det viktigaste som finns inom den kristna tron. Du kommer inte att växa i helighet utan bö…