joseflowdin.com
Felsteget när Josua inte rådfrågade Herren
Då tog Israels män av deras reskost men frågade inte Herren. (Jos 9:14) Folkslagen runtomkring Israel hade hört talas om vad Israel gjorde med Jeriko och Aj. Gibeoniterna blev nu rädda för Israel …