joseflowdin.com
Helgelse genom ordet
”Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” – Joh 17:17 För att växa i helgelse och helighet så krävs givetvis att vi först är troende och att den helige Ande bor i våra hjärtan. Herren har…