joseflowdin.com
Sann lycka i att studera Herrens ord.
Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. &#821…