joseflowdin.com
Välsignelsen i att helga vilodagen
”Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag,om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköt…