joseflowdin.com
Lev avskiljt i från denna värld
”Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig ” – 3 Mos 11:44 Överallt i skriften både i gamla och i nya testamentet finner vi denna uppmaning att hålla sig helig, vilket innebär …