joseflowdin.com
Det finns ingen frid för de ogudaktiga
Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. – Jes 48:22 Ett liv utan Herren kommer inte medföra en sann lycka i livet, istället kommer det medföra ett liv i ofrid. Vad Jesaja syftar…