joseflowdin.com
Vad är lagens syfte?
”Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24 Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen …