joseflowdin.com
Det åttonde budordet- Du skall inte stjäla
”Du skall inte stjäla. ” – 2 Mos 20:15 Redan innan lagen gavs sade Jakob att alla getter och lamm som han hade som inte såg ut på ett visst sätt skulle ”räknas som stulna” (1 Mos 30:33). Vi f…