joseflowdin.com
Skall kristna fira Halloween och Alla helgons dag?
” Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” – 2 Kor 6:17 Redan i det gamla testamentet kallade Gud Israels barn till hel…