joseflowdin.com
Det sjunde budordet – Du skall inte begå äktenskapsbrott. Vad innebär det?
”Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” – 2 Mos 20:14 Josef förstod att det var fel att ligga med en annan mans kvinna redan innan lagen var given och han flydde undan Potifars hustru. Likaså …