joseflowdin.com
Det femte budordet – Hedra din far och din mor
”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig. ” – 2 Mos 20:12 Precis som med alla de tio budorden, så fanns även detta nedlagt i människan vi…