joseflowdin.com
Tredje budordet – Du skall inte missbruka Herren, Guds namn
”Du skall inte missbruka Herrens , din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. ” – 2 Mos 20:7 Redan innan lagen gavs brukade Job i bland stiga upp på…