joseflowdin.com
Första Budordet – ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”
”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. ” – 2 Mos 20:3 Redan innan lagen gavs så dömde Gud andra gudar och visade att avgudadyrkan är fel. (2 Mos 12:12). Det visar alltså att detta re…