joseflowdin.com
Ha blicken fäst på Herren under tider av hån och förakt – (Ps 123)
Predikan av Josef Löwdin 6/8-2017, Götborg Vi som troende kommer att utsättas för hån och förakt i bland. Detta kommer ingen av oss ifrån, detta eftersom Jesus har lovat att Jesu lärjungar kommer a…