joseflowdin.com
Klaga inte under livets omständigheter
”Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren. ” – 1 Kor 10:10 Människan i sin syndfulla natur är benägen till att klaga. En del mer än andra. En del är som klagomask…