joseflowdin.com
Gud verkar när vi går ut med evangeliet
” Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill” – Rom 9:18 Det är lätt att bli modfälld när man går ut med evangeliet och inte verkar se så mycket ske. Vad…