joseflowdin.com
Tacksamhet ett liv i Guds vilja
”tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. ” – 1 Thess 5:18 Ibland stöter man på kristna som inte riktigt vet vad som är Guds vilja för deras liv.…