joseflowdin.com
Gud har i denna tid en kvarleva utvalda av nåd
”På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. ” – Rom 11:5 Under Israels tid i gamla testamentet så fanns det perioder då folket gick tillbaka till Gud , men de…