joseflowdin.com
Omvänd er och tro på evangeliet
”Omvänd er och tro på evangeliet! ” – Markus 1:15 Jag minns hur jag gång på gång i mina yngre dagar brukade gå på möte efter möte där ”10 blev frälsta”, ”70 blev frälsta” etc. Jag brukade äve…