joseflowdin.com
När folk talar illa om oss talar Vi väl om dem.
”när folk talar illa om oss talar Vi väl om dem. ” – 1 Kor 4:13 Det har hänt flertalet gånger i mitt liv när folk talar riktigt illa om mig och ofta med mycket osanningar. Så illa…