joseflowdin.com
Du är välsignad mitt under svårigheterna!
”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! ”- Ef 1:3 Alla troende får gå igenom svåra tider. Det kan vara tide…