joseflowdin.com
David försöker dölja sin synd (2 Sam 11:6- 27)
Predikan Josef Löwdin 2/10-2016, Göteborg Har du någon gång sett en amerikansk film där staten gör allt för att dölja sina brott?. Det börjar ofta med mutor för att få folk att hålla tyst, m…