joseflowdin.com
Rättfärdighet från Gud utan lag
”Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om,” – Rom 3:21 Judarna hade 613 lagar men dessa lagar var inte tänkta för att …