joseflowdin.com
Oanständigt tal på våra läppar
”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar” – Ef 4:29 Jakob säger i sitt brev till de heliga att tungan är som en eld och att vi alla felar i vårt tal. Eftersom det är som e…