joseflowdin.com
Ni skall känna igen dem på deras frukt
”På deras frukt ska ni känna igen dem” – Matt 7:16 När Jesus talar om att man skall känna igen de falska profeterna på deras frukt är det viktigt att vi förstår vad han menar med …